Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THỌ


BỔ SUNG VỐN TÀI LIỆU CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG  THỌ:
   
1.  Những quan điểm về công tác bổ sung vốn tài liệu của thư viện trường tiểu học Long Thọ:
Công tác bổ sung  là bổ sung vốn tài liệu trong quá trình sưu tầm, nghiên cứu và lựa chọn những tài liệu có nội dung tư tưởng tốt, có giá trị khoa học, thực tiễn, nghệ thuật cao để đáp ứng được nhu cầu đọc và thông tin của người dùng chính thư viện đó và của xã hội. Chất lượng vốn tài liệu của thư viện sẽ bị giảm sút, khi không được bổ sung thường xuyên và có kế họach, nếu không bổ sung thường xuyên và lâu dài, thì vốn sách sẽ nghèo nàn và cạn dần dẫn tới việc  thư viện phải đóng cửa .Công tác bổ sung vốn tài liệu phải thực hiện theo 3 nguyên tắc:
* Nguyên tắc tính đảng: Là nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc chỉ đạo trong công tác bổ sung vốn tài liệu của các thư viện Việt Nam. Nguyên tắc tính đảng  là phải quán triệt tính đảng trong công tác bổ sung vốn sách báo nghĩa là phải theo  quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng, để nghiên cứu, đánh giá nội dung tư tưởng và giá trị khoa học của mỗi cuốn sách, tài liệu mà từ đó lựa chọn đưa vào thư viện những sách, báo, tài liệu phục vụ đúng mục tiêu đào tạo của nhà trường, thiết thực đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Nội dung tư tưởng mỗi cuốn sách của thư viện phải là một yếu tố bảo đảm cho nhà trường luôn luôn đi đúng quỹ đạo giáo dục xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho nhà trường là một trung tâm văn hóa, giáo dục của Đảng.
* Nguyên tắc có kế họach: Muốn bổ sung vốn tài liệu sát đúng với yêu cầu giảng dạy và học tập, công tác bổ sung vốn sách, báo phải có kế họach khoa học. Phù hợp với các nội dung sau:
a/ Kế họach bổ sung vốn sách, báo  phải quán triệt mục tiêu đào tạo, nội dung  giáo dục và phương hướng phát triển giáo dục: Mục tiêu đào tạo của nhà trường phổ thông là:“Làm tốt việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ ngay từ tuổi thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, nhằm tạo ra cơ sở ban đầu rất quan trọng của người Việt Nam mới, người lao động làm chủ tập thể và phát triển toàn diện, kế tục sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, hết lòng lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc”( Trích nghị quyết của Bộ chính trị về cải cách giáo dục. NXB Giáo dục . H., 1970 . tr . 12) .Mục tiêu đó quy định nội dung và phương pháp đào tạo của nhà trường đồng thời quy định chức năng, nhiệm vụ và nội dung kho sách của thư viện. Kế họach này cần phải quán triệt yêu cầu giáo dục gắn liền với mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.Thư viện phải có những tài liệu cũa địa phương xuất bản, hoặc viết về địa phương đó, giúp các em hiểu biết về được truyền thống, đặc điểm tình hình địa lý, một số vấn đề kinh tế và xã hội, sự phát triển giáo dục của địa phương mình.
b / Kế họach bổ sung  vốn sách, báo phải phù hợp với số kinh phí được cấp: Xét theo quan điểm giáo dục với kinh tế với chính trị thì bổ sung vốn sách, báo một cách hiệu quả nhất là với số lượng kinh phí được cấp làm thỏa mãn một cách cao nhất nhu cầu của người đọc.
c / Nắm vững kế hoạch xuất bản, phát hành sách từng năm học: Bổ sung sách, báo cho thư viện phải tiến hành kịp thời liên tục. Cán bộ thư viện phải thường xuyên theo dõi kế họach xuất bản, phát hành thông qua mục lục giới thiệu sách mới, bản hướng dẫn đặt sách của nhà xuất  bản Giáo dục và các nhà xuất bản khác để xây dựng  kế họach bổ sung cụ thể.
* Nguyên tắc bổ sung vốn sách, báo phù hợp đặc điểm, tính chất và nhiệm vụ của thư viện trường phổ thông: Kho sách là cơ sở vật chất bảo đảm mọi họat động nghiệp vụ của thư viện.Vì vậy sách được mua cho thư viện trường phổ thông phải“ phù hợp với mục tiêu và đối tượng đào tạo, chức năng và nhiệm vụ của nhà trường“ (quy chế tổ chức và họat thư viện trường phổ thông). Kho sách thư viện trường phổ thông phải có nội dung mang tính khoa học giáo dục sâu sắc. Phải căn cứ vào nội dung chương trình dạy và học của nhà trường, căn cứ vào nhu cầu đọc sách của giáo viên và học sinh mà tiến hành lựa chọn, đưa sách vào thư viện. Đây cũng là căn cứ để xác định số lượng bản thích hợp để bổ sung vào thư viện. Những cuốn sách phục vụ trực tiếp chương trình học của học sinh thì cần nhiều bản, ngược lại những cuốn chỉ phục vụ riêng cho đối tượng là giáo viên thì số bản ít hơn.
2.  Tình hình bổ sung vốn tài liệu ở thư viện trường tiểu học Long Thọ:
Việc đầu tư kinh phí cho công tác bổ sung vốn tài liệu ở các thư viện trường phổ thông trong tỉnh  nói chung và các trường tiểu học trong địa bàn huyện Nhơn Trạch nói riêng trong những năm vừa qua được thực hiện theo một khuôn mẫu định sẵn, mang tính chủ quan từ phía cơ quan quãn lý cấp trên là không cấp trực tiếp kinh phí cho các thư viện trường học, để phụ trách thư viện lên kế họach bổ sung vốn tài liệu cho thư viện trường, trái lại công tác bổ sung vốn tài liệu cho thư viện lại phụ thuộc Phòng giáo dục và công ty sách . Điển hình Công ty sách và thiết bị trường học tỉnh Đồng Nai phân phối các đầu sách như  sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho các trường học trên địa bàn huyện Nhơn Trạch thay cho nguồn kinh phí cấp bằng tiền. Sự bất hợp lý của phương thức này ở chỗ là không bổ sung vốn tài liệu kịp thời sát với vốn tài liệu riêng của từng thư viện, trong khi các lọai hình tài liệu và nguồn tin tăng theo cấp số nhân .Mặt khác, nội dung và số lượng tài liệu mỗi lần công ty sách và thiết bị trường học phân phối, đầu tư cho các thư viện trường tiểu học luôn giống nhau dẫn đến nhiều sự bất cập, trong khi thư viện cần có những tài liệu thiết thực phục vụ việc giảng dạy ,phục vụ các ngày lễ lớn các ngày kỹ niệm thì lại không được bổ sung, trái lại các tài liệu chưa thật cần đến thì lại được bổ sung vào thư viện. Đó cũng là lý do các thư viện trường tiểu học  trong địa bàn huyện  không liên kết với nhau được (vì vốn tài liệu ở các  thư viện đều giống nhau). 
            Kinh phí dành cho bổ sung vốn tài liệu của thư viện chỉ tập trung vào một nguồn duy nhất là do ngân sách nhà nước cấp theo thông tư  số 30/TT-LB ngày 26/7/1990 của Liên bộ tài chánh -Giáo dục và đào tạo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan